Archives for the month of: February, 2013

ในยุคเวลานี้ โลกมนุษย์ได้ผันเข้ายุคข่าวสารไร้แนวพรมแดนหรือยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นเหตุให้การเคลื่อนที่พลวัตรข้างในโลกเคลื่อนและเปลี่ยนถ่ายไปอย่างฉับไวชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำนองเดียวกับการสื่อสารในช่วงเวลานี้ที่ต้องมีภาษาตรงกลางในการสื่อสารกับชาวต่างบ้านต่างเมือง อย่างใดก็ตาม ภาษากลุ่มนี้ยิ่งทวีคูณความสำคัญทั้งในแนวเข้าผู้เข้าคนและเศรษฐกิจในทุกมิติ ด้วยเหตุว่าจำเป็นต้องใช้ภาษาในการติดต่อร่วมงานอยู่ทุกเมื่อและเพิ่มพูนความรู้ด้านหลากหลาย ให้มีศักยภาพมากหลายยิ่งขึ้น

ถ้าหากทุกๆคนมีความรอบรู้และความเข้าใจด้านภาษาเหล่านี้แล้ว ย่อมจะเกิดผลประโยชน์ต่อตัวเอง หน่วยงาน และองค์กรมากมาย ซึ่งจะทำให้บังเกิดความล้ำหน้าและต่อยอดองค์ความรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาต่างประเทศที่สำคัญ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งถ้าหากมีประสบการณ์ในการแปลภาษาเหล่านี้โดยตรง ไม่ได้แปลผ่านภาษาอื่นก็จะเป็นคุณประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งนี้เพราะสามารถได้รับข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง เพราะขนมธรรมเนียมแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ภาษาที่ใช้จึงมีกฎระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน

ดังเช่น บางคำศัพท์ของภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลมาเป็นภาษาไทยโดยเจาะจง มากกว่านั้นอาจไม่มีคำศัพท์ที่แปลคำนั้นได้ จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ภาษาไทยหรือบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ เช่นนี้ถ้าหากผู้แปลทราบข้อมูลไปถึงเบื้องหน้าเบื้อหลังของภาษาหรือคำศัพท์นั้นๆ ว่ามีรากศัพท์หรือมีแหล่งที่มาจากที่ใด ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจในภาษาเหล่านี้เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้การแปลภาษาที่ดีจึงต้องมีการแปลที่สละสลวย เที่ยงตรง และแน่ชัด เพราะว่าซึมซาบถึงบริบททางภาษาอย่างลึกซึ้ง เพื่อคำแปลดำเนินต่อไปอย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน หรืออ่านแล้วราบรื่นตามสำนวนภาษาที่ดูดี

นอกจากนี้ ล่ามภาษายังมีความสำคัญในฐานะมือโปรด้านภาษาที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ การเข้าถึงธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ประกอบกับการบริการแปลภาษา|รับแปลภาษา|แปลภาษา|แปลเอกสาร|บริการแปลเอกสาร|รับแปลเอกสารได้อย่างถ้วนถี่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยล่ามที่ดีจะควรมีรอบบินทางภาษาสูง การพูดที่ชัดถ้อยชัดคำ และสามารถขยายความความหมายได้อย่างแคล่วคล่อง เหตุฉะนี้ล่ามภาษาจึงมีเหตุจำเป็นในการร่วมงานและทัวร์ ที่จะเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านภาษาต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลและลุตามจุดมุ่งหมายยิ่งขึ้น

ภาษาจึงเป็นอีกตัวกลางหนึ่งที่สำคัญ ที่จะสร้างความเข้าใจต่อชาวต่างแดน นอกจากนี้องค์ความรู้ต่างๆ ยังได้รับการแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับการแปลมาก่อน คนทั่วไปก็สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาตัวเอง แวดวง และชาติให้เจริญก้าวหน้า เนื่องด้วยในยุคปัจจุบันการซื้อขายความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบูรณาการและการก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยมีการไปมาหาสู่ดูงานในต่างแดนอย่างไม่ขาดระยะ ดังนั้นจึงต้องมีขั้นเทพในการแปลภาษา รวมไปถึงมีศิลป์ในการใช้วาจาหรือวาทศิลป์ ซึ่งเป็นเหตุให้ภาษาที่แปลนั้น เว้นเสียแต่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วยังจะได้คำแปลที่น่าอ่าน น่าฟัง ต้องใจ และมีคุณภาพ

http://english-thai-dictionary.com

Advertisements

เป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นคือ ดินแดนที่เฟื่องฟูในหลายๆ ด้านและน่าสนใจเป็นลักษณะเฉพาะชาติหนึ่งของโลก ชาวไทยแล้วก็ได้ให้การฝักใฝ่แดนญี่ปุ่น และชาวอาทิตย์อุทัยเองก็เข้าทำงานในไทยเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังนิยมท่องเที่ยวมาเที่ยวและพักอาศัย ทั้งชั่วประเดี๋ยวและถาวรในที่ไทย

ภาษาญี่ปุ่นจึงมีจุดสำคัญในลำดับต้นๆ ภาษาหนึ่งของคนไทยพร้อมกับในอันดับสากล ดังที่เป็นทั้งเมืองตัวนำทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของโลกและคือคู่ค้ายิ่งใหญ่ที่มีมิตรสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยและมีไมตรีที่เยี่ยมยอดต่อกัน ซึ่งมี สายสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครบรอบ 125 ปี ใน พ.ศ. 2555 ประกอบกิจกับญี่ปุ่นมีศักยภาพสะดุดตาทางด้านอุตสาหกรรม อาทิ รถ คอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ รวมไปถึงวัฒนธรรมหลายชนิด ที่ส่งออกไปทั่วโลก เช่น งานศิลปกรรม ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น อาหารการกิน การ์ตูน และเกมส์กีฬาหลายอย่าง

ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลในเมืองไทย อย่างเห็นชัด เหตุเพราะชาวไทยคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมานาน อย่างเช่น เด็กไทยตื่นยามเช้ามาดูการ์ตูน เล่นเกม เปิดเครื่องไฟฟ้า กับนั่งรถยี่ห้อของประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวคนไทยในชีวิตประจำวันไม่มีเงินแปลงเป็นส่วนหนึ่งของแวดวงไทยไปแล้ว แล้วจึงเป็นเหตุให้ชาวไทยส่วนมากเกิดความใคร่รู้และมีความตื่นตัวในการแปลภาษาญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ขนมธรรมเนียมระหว่างกันมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทของญี่ปุ่นก็มีการลงทุนให้ไทยเป็นที่รองรับการผลิตที่สำคัญในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยเหตุฉะนี้การติดต่อประสานงานและการเจรจากับชาวอาทิตย์อุทัย จึงเป็นผลต่อหน่วยงานและองค์กร ที่จะช่วยทำให้ระบบงาน โครงร่าง เทคโนโลยี องค์วิชาความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนั้นการหามือโปรหรือล่ามภาษาญี่ปุ่นในการแปลภาษาจึงมีเหตุจำเป็นในการเข้าไปถึงคนญี่ปุ่น อย่างไรก็ดีล่ามภาษาญี่ปุ่นควรจะมีชั่วโมงบินในการดำรงชีวิตในญี่ปุ่น การเข้าถึงธรรมเนียมปฏิบัติด้านต่างๆ การปรากฏชัดบริบทและรากฐานของภาษา เพื่อการแปลภาษาญี่ปุ่นสามารถทำได้อย่างเที่ยงตรง ชำนาญ และชัดเจน บริการล่าม ที่ดีจึงมีความสำคัญในการช่วยพัฒนาองค์กร โดยการติดต่อและแลกความรู้กับคนญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้มีการต่อยอดทางความคิดในทางหลากหลาย แต่กระนั้นในสมัยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถแปลภาษาญี่ปุ่นได้ยอดเยี่ยมนั้นมีเล็กน้อย หรือเปลืองเวลานานในการสะสมความช่ำชอง ในในระหว่างที่ชาวญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงคงจะต้องจ้างคนภายนอกมาช่วยหนุนด้านการแปลภาษา เนื่องแต่สามารถอธิบายความรู้และพัฒนาความเข้าใจให้ชาวญี่ปุ่นเข้าลงทุนในประเทศไทย ท่องเที่ยวไทย และประทับใจในประเทศไทยเยอะขึ้น ด้วยเหตุนั้นล่ามภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นตัวแทนทางภาษาในการเชื่อมความผูกพันที่ยอดเยี่ยมระหว่างคนไทยกับชาวอาทิตย์อุทัยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อก้าวหน้าการช่วยกันในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (japanrs108.wordpress.com)