เป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นคือ ดินแดนที่เฟื่องฟูในหลายๆ ด้านและน่าสนใจเป็นลักษณะเฉพาะชาติหนึ่งของโลก ชาวไทยแล้วก็ได้ให้การฝักใฝ่แดนญี่ปุ่น และชาวอาทิตย์อุทัยเองก็เข้าทำงานในไทยเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังนิยมท่องเที่ยวมาเที่ยวและพักอาศัย ทั้งชั่วประเดี๋ยวและถาวรในที่ไทย

ภาษาญี่ปุ่นจึงมีจุดสำคัญในลำดับต้นๆ ภาษาหนึ่งของคนไทยพร้อมกับในอันดับสากล ดังที่เป็นทั้งเมืองตัวนำทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของโลกและคือคู่ค้ายิ่งใหญ่ที่มีมิตรสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยและมีไมตรีที่เยี่ยมยอดต่อกัน ซึ่งมี สายสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครบรอบ 125 ปี ใน พ.ศ. 2555 ประกอบกิจกับญี่ปุ่นมีศักยภาพสะดุดตาทางด้านอุตสาหกรรม อาทิ รถ คอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ รวมไปถึงวัฒนธรรมหลายชนิด ที่ส่งออกไปทั่วโลก เช่น งานศิลปกรรม ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น อาหารการกิน การ์ตูน และเกมส์กีฬาหลายอย่าง

ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลในเมืองไทย อย่างเห็นชัด เหตุเพราะชาวไทยคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมานาน อย่างเช่น เด็กไทยตื่นยามเช้ามาดูการ์ตูน เล่นเกม เปิดเครื่องไฟฟ้า กับนั่งรถยี่ห้อของประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวคนไทยในชีวิตประจำวันไม่มีเงินแปลงเป็นส่วนหนึ่งของแวดวงไทยไปแล้ว แล้วจึงเป็นเหตุให้ชาวไทยส่วนมากเกิดความใคร่รู้และมีความตื่นตัวในการแปลภาษาญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ขนมธรรมเนียมระหว่างกันมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทของญี่ปุ่นก็มีการลงทุนให้ไทยเป็นที่รองรับการผลิตที่สำคัญในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยเหตุฉะนี้การติดต่อประสานงานและการเจรจากับชาวอาทิตย์อุทัย จึงเป็นผลต่อหน่วยงานและองค์กร ที่จะช่วยทำให้ระบบงาน โครงร่าง เทคโนโลยี องค์วิชาความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนั้นการหามือโปรหรือล่ามภาษาญี่ปุ่นในการแปลภาษาจึงมีเหตุจำเป็นในการเข้าไปถึงคนญี่ปุ่น อย่างไรก็ดีล่ามภาษาญี่ปุ่นควรจะมีชั่วโมงบินในการดำรงชีวิตในญี่ปุ่น การเข้าถึงธรรมเนียมปฏิบัติด้านต่างๆ การปรากฏชัดบริบทและรากฐานของภาษา เพื่อการแปลภาษาญี่ปุ่นสามารถทำได้อย่างเที่ยงตรง ชำนาญ และชัดเจน บริการล่าม ที่ดีจึงมีความสำคัญในการช่วยพัฒนาองค์กร โดยการติดต่อและแลกความรู้กับคนญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้มีการต่อยอดทางความคิดในทางหลากหลาย แต่กระนั้นในสมัยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถแปลภาษาญี่ปุ่นได้ยอดเยี่ยมนั้นมีเล็กน้อย หรือเปลืองเวลานานในการสะสมความช่ำชอง ในในระหว่างที่ชาวญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงคงจะต้องจ้างคนภายนอกมาช่วยหนุนด้านการแปลภาษา เนื่องแต่สามารถอธิบายความรู้และพัฒนาความเข้าใจให้ชาวญี่ปุ่นเข้าลงทุนในประเทศไทย ท่องเที่ยวไทย และประทับใจในประเทศไทยเยอะขึ้น ด้วยเหตุนั้นล่ามภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นตัวแทนทางภาษาในการเชื่อมความผูกพันที่ยอดเยี่ยมระหว่างคนไทยกับชาวอาทิตย์อุทัยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อก้าวหน้าการช่วยกันในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (japanrs108.wordpress.com)

Advertisements