ในยุคเวลานี้ โลกมนุษย์ได้ผันเข้ายุคข่าวสารไร้แนวพรมแดนหรือยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นเหตุให้การเคลื่อนที่พลวัตรข้างในโลกเคลื่อนและเปลี่ยนถ่ายไปอย่างฉับไวชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำนองเดียวกับการสื่อสารในช่วงเวลานี้ที่ต้องมีภาษาตรงกลางในการสื่อสารกับชาวต่างบ้านต่างเมือง อย่างใดก็ตาม ภาษากลุ่มนี้ยิ่งทวีคูณความสำคัญทั้งในแนวเข้าผู้เข้าคนและเศรษฐกิจในทุกมิติ ด้วยเหตุว่าจำเป็นต้องใช้ภาษาในการติดต่อร่วมงานอยู่ทุกเมื่อและเพิ่มพูนความรู้ด้านหลากหลาย ให้มีศักยภาพมากหลายยิ่งขึ้น

ถ้าหากทุกๆคนมีความรอบรู้และความเข้าใจด้านภาษาเหล่านี้แล้ว ย่อมจะเกิดผลประโยชน์ต่อตัวเอง หน่วยงาน และองค์กรมากมาย ซึ่งจะทำให้บังเกิดความล้ำหน้าและต่อยอดองค์ความรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาต่างประเทศที่สำคัญ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งถ้าหากมีประสบการณ์ในการแปลภาษาเหล่านี้โดยตรง ไม่ได้แปลผ่านภาษาอื่นก็จะเป็นคุณประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งนี้เพราะสามารถได้รับข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง เพราะขนมธรรมเนียมแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ภาษาที่ใช้จึงมีกฎระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน

ดังเช่น บางคำศัพท์ของภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลมาเป็นภาษาไทยโดยเจาะจง มากกว่านั้นอาจไม่มีคำศัพท์ที่แปลคำนั้นได้ จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ภาษาไทยหรือบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ เช่นนี้ถ้าหากผู้แปลทราบข้อมูลไปถึงเบื้องหน้าเบื้อหลังของภาษาหรือคำศัพท์นั้นๆ ว่ามีรากศัพท์หรือมีแหล่งที่มาจากที่ใด ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจในภาษาเหล่านี้เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้การแปลภาษาที่ดีจึงต้องมีการแปลที่สละสลวย เที่ยงตรง และแน่ชัด เพราะว่าซึมซาบถึงบริบททางภาษาอย่างลึกซึ้ง เพื่อคำแปลดำเนินต่อไปอย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน หรืออ่านแล้วราบรื่นตามสำนวนภาษาที่ดูดี

นอกจากนี้ ล่ามภาษายังมีความสำคัญในฐานะมือโปรด้านภาษาที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ การเข้าถึงธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ประกอบกับการบริการแปลภาษา|รับแปลภาษา|แปลภาษา|แปลเอกสาร|บริการแปลเอกสาร|รับแปลเอกสารได้อย่างถ้วนถี่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยล่ามที่ดีจะควรมีรอบบินทางภาษาสูง การพูดที่ชัดถ้อยชัดคำ และสามารถขยายความความหมายได้อย่างแคล่วคล่อง เหตุฉะนี้ล่ามภาษาจึงมีเหตุจำเป็นในการร่วมงานและทัวร์ ที่จะเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านภาษาต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลและลุตามจุดมุ่งหมายยิ่งขึ้น

ภาษาจึงเป็นอีกตัวกลางหนึ่งที่สำคัญ ที่จะสร้างความเข้าใจต่อชาวต่างแดน นอกจากนี้องค์ความรู้ต่างๆ ยังได้รับการแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับการแปลมาก่อน คนทั่วไปก็สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาตัวเอง แวดวง และชาติให้เจริญก้าวหน้า เนื่องด้วยในยุคปัจจุบันการซื้อขายความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบูรณาการและการก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยมีการไปมาหาสู่ดูงานในต่างแดนอย่างไม่ขาดระยะ ดังนั้นจึงต้องมีขั้นเทพในการแปลภาษา รวมไปถึงมีศิลป์ในการใช้วาจาหรือวาทศิลป์ ซึ่งเป็นเหตุให้ภาษาที่แปลนั้น เว้นเสียแต่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วยังจะได้คำแปลที่น่าอ่าน น่าฟัง ต้องใจ และมีคุณภาพ

http://english-thai-dictionary.com

Advertisements